Wielokulturowa przeszłość Puław - Ludwik Kotliński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Puławiacy wspominali Żydów, oczywiście. Przewijały się rozmaite postaci, bo ludzie mieli rozmaite swoje powiązania i te powiązania, teraz to już ucichło, nie ma nic, żadnego, że tak powiem świadka tamtych czasów, ale w latach jeszcze 50-tych przewijały się rozmaite nazwiska. Że ten plac to jest tam czyjś, prawda. Tak. To przewijało się. Wspominano ich przez wiele lat po wojnie. Tak samo jak wspominano w Puławach czasy zaboru carskiego. Przecież tutaj bardzo dużo zostało po zaborach, bo tu był instytut rolny ten rosyjski. Tutaj było sporo naukowców Rosjan. Byli tutaj tacy, którzy zostali, nie pojechali w 17 roku, tam w 14 roku kazali się ewakuować i część tych Rosjan tu została i się spolonizowali. Tu jest strasznie dużo nazwisk w Puławach rosyjskich, którzy już nawet nie wiedzą, ze są...
CZYTAJ DALEJ