Kolektura loterii państwowej Morajnego - Ludwik Kotliński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Na Krakowskim Przedmieściu] rzucał się w oczy tylko jeden napis reklamowy takiej loterii, jak żesz ona się nazywała, kolektury loteryjnej państwowej, którą prowadził Morajne w Lublinie. Słyszał pan? Nie słyszał pan. Na Krakowskim Przedmieściu tutaj w Hotelu Europejskim była taka kolektura, gdzie wszyscy zakłady chodzili kupować. Morajne. I co ciekawe, on się uchował, ponieważ w czterdziestym chyba piątym roku widziałem, przebiegał napis tam gdzie on był, przez Krakowskie Przedmieście zawieszony od jednej strony ulicy do drugiej strony: „Wrócił Morajne, wróciło szczęście do Lublina”. On otworzył jeszcze tą kolekturę, gdzieś się znalazł, przeżył, i taki napis w Lublinie na białym płótnie rozciągnięty od kamienicy do kamienicy przez Krakowskie Przedmieście. Był kilka dni tylko i już nie wiem, już nie pamiętam, ta...
CZYTAJ DALEJ