Dom rodzinny przy ulicy Fabrycznej w Lublinie - Ludwik Kotliński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Ulica Fabryczna] to była wylotowa ulica z Lublina, peryferie Lublina. Teraz to jest tam ZOR Bronowice i to jest jeszcze normalne miasto, normalny Lublin. Tam mieliśmy dom, ten dom stoi jeszcze do tej pory. Co się przy tej ulicy znajdowało? No znajdowała się właśnie fabryka lotnicza, która określała właśnie charakter tej ulicy i dzielnicy, bo tam pracownicy byli. Ta ulica odznaczała się tym, że były tam chyba dwa zakłady fabryczne maszyn rolniczych przy Fabrycznej, nawet nazwa tej ulicy to sugeruje. Ona się kończyła na tak zwanym klinie, styku z ulicą 1 – go Maja i Zamojskiej. Był tam duży kościół wybudowany tuż przed wojną na Bronowicach, park i tyle w zasadzie przy tej ulicy było. Były tam prywatne sklepy. Kilka sklepów było prywatnych przy tej ulicy, takich...
CZYTAJ DALEJ