Odcięcie się od żydostwa - Sabina Korn - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja uczyłam się w kościele, byłam dobrą uczennicą, dostałam nagrodę od księdza – różaniec i książkę. Jak mnie zwrócili [Żydom], były [tam] różne dzieci, dzieci, które zostały ocalone w Polsce – bardzo mało dzieci zostało ocalonych w Polsce – i młodzież, która wracała z ZSRR. Jakiś czas byłam w Bytomiu, ja tam leżałam w szpitalu. Oni zauważyli, że ja mam różaniec i taki obraz z komunii, każdy dostawał obraz, i mi po prostu podarli to. Młodzież, która wracała z ZSRR, nie rozumiała – ona jest Żydówką i ma takie dokumenty? Co to jest? Oni nie rozumieli tego, a [dla mnie] to była pamiątka. Po wojnie Orłowski został aresztowany, bo prześladowali Armię Krajową. Ja myślę, że Halina należała nie tylko do Armii Krajowej, [ale też] do Armii Ludowej. Pamiętam,...
CZYTAJ DALEJ