Paweł Dąbek, to był działacz o absolutnie czystych rękach - Piotr Pruss - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Paweł Dąbek - to wystarczy powiedzieć imię i nazwisko na terenie Lublina i województwa lubelskiego w owych latach i dzisiaj też. Paweł Dąbek, to postać, to był człowiek wykształcony, bodaj jedyny wśród tych działaczy mający magisterium, ale magisterium wypracowane przez siebie. Inteligentny człowiek, rzutki organizator. Mając te stanowiska, dzierżył je jako członek partii i w odróżnieniu od wielu innych ludzi w partii będących i rządzących, ja nie byłem w partii, wielu ludzi oceniało go jako tego rozumnego komunistę. Tego, który faktycznie idee samą rozumie, analizuje i realizuje ją w życiu, i chciałby, żeby ta idea była wśród szerokich mas przyjęta. Działacz o czystych rękach, absolutnie, dosłużył się, doszedł do szlif generalskich, był generałem. Szlachetna postać dla mnie, w mojej ocenie, wielkiego formatu...
CZYTAJ DALEJ