Poszedłem na sezon do cegielni - Ryszard Prenagal - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Poszedłem do Technikum Budowy Samochodów. Ta ulica kiedyś nazywała się Dymitrowa, obecnie Radziwiłowska. Ja tam do żadnej organizacji nie należałem, do harcerzy należałem, jak byłem w szkole, a później do niczego. Ale gospodarzem klasy byłem w technikum. Miałem takiego kolegę, który był z Samoklęsk, z PGR-u, chodził ze mną do technikum. Mieszkał na stancji na Narutowicza i odwiedzał mnie na Rurach, gdzie mieszkałem. W trzeciej klasie ostatnia lekcja to przeważnie było PW – Przysposobienie Wojskowe – i te ćwiczenia odbywały się na powietrzu, przeważnie nad Czechówką. Teraz tam są zabudowania i szosy, ale kiedyś tam łąki były. Uczył nas żołnierz tego PW. Padła komenda: czołgać się. To ten kolega i ja czołgaliśmy się, ale przed nim były, jak na łące, dołek i kałuże wody. On był taki...
CZYTAJ DALEJ