Dziadek - Edmund Jarzembowski - Kazimierz Jarzembowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Dziadek Edmund Jarzembowski Ja, powiedzmy sobie, dociekałem kiedyś, nawet opublikowałem do „Magazyniera” w osiemdziesiątym czwartym roku [artykuł] o Jarzembowskich i stąd jestem zorientowany bliżej jak to tam wygląda [historia mojej rodziny]. Więc mój pradziad wywodził się z poznańskiego. Znaczy nie z samego Poznania, ale z poznańskiego. I on się pisał przez „ę”, nie przez „en”, ale jak został wcielony do pruskiego wojska w tysiąc tam którymś roku, jak wojna z Francją była, tysiąc osiemset siedemdziesiąty drugi rok, czy coś takiego, został tam wcielony do wojska austriackiego, to oni tam nie używają „ę” i przerobili mu na „en”, i odtąd to nasze nazwisko pisze się przez „en”. I właśnie ten pradziadek miał troje dzieci, dwóch synów, z którego jeden Edmund to...
CZYTAJ DALEJ