Aresztowanie przez Niemców - Piotr Pruss - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Komplety były dla ostatnich klas szkoły powszechnej i szkoły zawodowej, więc byli tacy, którzy sami się dokształcali w szkolnictwie średnim. Matury były, i jednocześnie sami byli nauczycielami w szkołach powszechnych, ci doroślejsi. Stąd też, tak jak wspomniałem, to bezpłatnie było, to była wspaniała polska patriotyczna akcja. Będąc członkiem Armii Krajowej, [działania] ułatwiło mi to „Społem” Miałem kontakty w terenie, i powiedzmy jeden z przykładów - wracając rowerem z takiej lustracji spółdzielni, w sprawie skupu jaj i drobiu, wracałem ze Stanisławowa, gmina Żmudź, po rozmowie z Panią Sękowską. Zostałem aresztowany przez żandarmerię niemiecką, zatrzymany na jezdni prowadzącej z Hrubieszowa do Chełma. No skąd, gdzie, i tak dalej –pytania. Zabrano mnie do Chełma, przy ulicy Zacisze było takie...
CZYTAJ DALEJ