W 1935 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował w Chełmie strajk - Piotr Pruss - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W tamtych czasach Związek Nauczycielstwa Polskiego działał bardzo silnie i odważnie. Byłem członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1933 roku, od chwili objęcia tejże pracy bezpłatnego nauczania. Sprawa sytuacji materialnej spowodowała to, że Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował w Chełmie w 1935 roku strajk, w którym brałem udział. Strajk nie dozwolony przez władze. Dojeżdżałem furmanką do Chełma siedemnaście kilometrów na to zgromadzenie strajkowe. Główne drogi obstawione były przez policję, i zabraniano nam wtedy wjazdu. Zszedłem z furmanki już pod Chełmem i kilometr, czy półtora, nie pamiętam, szedłem piechotą na ten strajk. W strajku również zabrałem głos, mówiąc o złej sytuacji materialnej nauczycieli. Z tego tytułu z władzami miałem, że tak powiem,...
CZYTAJ DALEJ