Profesor Józef Parnas - Ewa Pleszczyńska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Parnas był moim późniejszym szefem, on objął zakład po profesorze Flecku. Przez krótki czas takim kierownikiem zakładu była pani Jadwiga Szczygielska, była najstarsza z nas, a już w zimie, w lutym chyba, przyszedł do nas profesor Parnas i aż do [19]68 roku był moim szefem. Niewątpliwie była to postać kontrowersyjna, ale ja wspominam dobrze profesora Parnasa, bo był bardzo życzliwym szefem. Jak on miał do nas przyjść, to myśmy się bardzo bali, dlatego że on uchodził za stalinowca takiego, komunistę. Jak do nas przyszedł, był dyrektorem Instytutu Medycyny Pracy Wsi i instytut trzymał mocną ręką, natomiast u nas był takim dobrym szefem, życzliwym, bardzo energicznym. Dzięki temu, że był dyrektorem tego instytutu, miał kontakty z różnymi profesorami...
CZYTAJ DALEJ