Przy drodze leżał zabity Żyd - Stanisława Podlipna - fragment relacji świadka historii [TEKST]
„Przy drodze leżał zabity Żyd” To było za Niemców… To taka kobieta, ona Napodlecka się nazywała, tam przy Ponikwodzie miała gospodarstwo takie małe i z mlekiem co dzień chodziła koło cmentarza tam na Kalinowszczyźnie. I ona tam chodziła, każdy się bał, a ta kobieta szła odważnie. Dwie bańki na plecach i tam mleko roznosiła do mieszkań, jak ktoś se tam zamówił. I ona szła, a tam był zabity Żyd. No i tam zgłosiły na policję, przyjechała ta granatowa policja, bo jeszcze wtedy była policja granatowa za Niemców, bo pamiętam. No i Niemcy [sprawdzili], no i ślady [znaleźli], że ktoś go dorożką przywiózł. I tam owies był. A ten owies to był Marciniaka. Tam na Kalinowszczyźnie ten Marciniak mieszkał i tam miał kawałek pola. I w tym polu...
CZYTAJ DALEJ