Zakłady handlowe i usługowe w przedwojennym Lublinie - Stanisława Podlipna - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jubilerzy? Na pewno był. Kalicki? Mnie się zdaje, że jakiś Kalicki miał. Ale to chyba tutaj był przy kościele na Krakowskim, tutaj przy tym, tutaj ten jubiler, jest teraz ten jubiler na Krakowskim? Nie? A tam cały czas był, po wyzwoleniu zaraz i mi się zdaje, że to i przed wojną był Kalicki. Mi się zdaje, że Kalicki to on miał z przed wojny ten sklep. Zegarmistrze to były. Na Kalinowszczyźnie był zegarmistrz. Tutaj jak Tatarska jest. Naprzeciw Tatarskiej taki dom, taki ciąg był domków, taki jeden domek. To i tam był zegarmistrz, szewc. Później tutaj, bliżej kościoła był Zieliński znów, to trumny robił. Jak się nazywał ten zegarmistrz? Zapomniałam. On długo był, jeszcze po wyzwoleniu to był długo. A fotograf to był na Hanki Sawickiej. Taki to już z dawien, dawien był taki ten… To...
CZYTAJ DALEJ