Kolega z czasów szkolnych wciągnął mnie do AK - Piotr Pruss - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Armia Krajowa powstała w 1940 roku, komendantem obwodu Chełmskiego był mój kolega, od niego się dowiedziałem, że jest taka organizacja, o czym ja wcześniej nie wiedziałem, a on już był mianowany przez te władze nadrzędne komendantem obwodu na miasto Chełm i powiat. I z nim się skontaktowałem. To był kolega szkolny. On znając mnie z czasów jeszcze szkolnych, z seminarium, zaufał mi, i powierzył funkcję zastępcy kierownika informacji i propagandy. Więc byłem zastępcą, polegało to na tym, że słuchaliśmy Radio Londyn, i te wiadomości przekazywaliśmy, podawaliśmy poprzez biuletyny, które były niszczone natychmiast po przeczytaniu. I to znowu z kolei przekazywało się komuś najbliższemu, który znowu komuś najbliższemu, o czym się nie wiedziało - kto to otrzymał, i tamta strona czytająca też...
CZYTAJ DALEJ