Szkoły powszechne działały, ale z ograniczonym programem, dlatego wybierało się uczniów do tajnego nauczania - Piotr Pruss - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Szkoły powszechne podczas okupacji działały z ograniczonym programem dotyczącym spraw państwowych, polskich, ideologicznych. Nauczyciele, którzy pracowali w tych szkołach często wybierali najlepszych uczniów, z którymi pracowali już prywatnie poza szkołą albo powiedzmy całkowicie organizowali pracę z kilkoma, bo nie były to wielkie ilości czynnych słuchaczy. Jedni drugim przenosili tu i tam wiadomości, że istnieje taka tajna organizacja, że należy [ktoś tam] na swoim terenie, a więc w przypadku wsi czy gminy, sięgać informacji właśnie w danej istniejącej szkole powszechnej, a tam nauczyciele już z własnej inicjatywy pomagali w organizacji tych zespołów tajnego nauczania. Nie było jakiejś zasady, bo nie mogło być, nie było normy, nie było zarządzeń, to wszystko działo się spontanicznie, dzięki...
CZYTAJ DALEJ