Praca w „Społem-ie” ułatwiła mi tajne nauczanie - Piotr Pruss - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Działalność społeczną prowadziłem właśnie w „Społem” Będąc na wsi nauczycielem, byłem przez pewien okres czasu prezesem rady powiatowej „Społem”w Chełmie. Więc byłem działaczem spółdzielni. Podczas okupacji nie pracowałem rzecz jasna, musiałem szukać jakiegoś zajęcia, i natychmiast zaproponowano mi pracę właśnie w jajczarni w „Społem” Pracę takiego robotnika magazynowego. Stąd też przestałem być absolutnie nauczycielem. Jako robotnikowi, dano mi taką kartę, miałem możliwość wyjeżdżania, musiałem wyjeżdżać wtedy rowerem i [jeździć] po spółdzielniach. Więc jeździłem po spółdzielniach, instruowałem, bo już się wyrobiłem na takiego fachowca jajcarskiego. Jak mówię, to mi pomogło w dwu pracach - tajnych rzecz jasna. Pierwsza, to tajny ruch oporu, i drugie - tajne nauczanie. Szkoły...
CZYTAJ DALEJ