Nauczyciel był autorytetem w terenie - Piotr Pruss - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Nauczyciel był autorytetem w terenie, i powiedzmy rozmowa przeciętnego chłopa, bo kobiety w ogóle nie brały udziału w życiu [społecznym], polegała na omawianiu zagadnień niepolitycznych, a raczej gospodarczych - że żniwa, że urodzaje, że cena artykułów rolnych była za mała. O tych sprawach mówili, ale bardzo ostrożnie, i powiedzmy z pewnym respektem. Inteligent, nauczyciel, ksiądz i policjant, to w tamtym czasie na tamtym terenie, na którym ja byłem, to były osoby jakieś, według ich spojrzenia, według mojego myślenia, osoby większe, wyższe, będące powiedzmy przedstawicielami władzy, która to władza nakazuje wykonywanie zarządzeń, a oni w rozmowach ze sobą, mogli [jedynie] krytykować niektóre zarządzenia, ale wykonywali je jednak dokładnie....
CZYTAJ DALEJ