Niemcy stacjonowali we dworze na Ponikwodzie - Stanisława Podlipna - fragment relacji świadka historii [TEKST]
czasie, majątek Ponikwoda, dzieciństwo, okupacja niemiecka „Niemcy stacjonowali we dworze na Ponikwodzie” Jak Niemcy weszli, to tam [we dworze] właśnie porządek był. Tam jeszcze pamiętam bo… już wojna była pod Warszawą, słychać było… Nie, jeszcze nie, to jak pod Warszawą, to już Niemcy uciekli. Tylko tutaj słychać było już wojnę, blisko front. To jeszcze Niemcy malowały, sprzątali. Konie tu trzymali Niemcy w tych stajniach, co były konie te. I pamiętam, że myśmy tych Niemców… wie pan, co myśmy zrobili? Jak Niemcy tutaj mieszkali, to właśnie takie podlotki śmy byli. To Niemcy stacjonowały pod Ponikwodą – tam miały działa, obrona Lublina miała być. Ale tutaj przychodziły...
CZYTAJ DALEJ