Praca przymusowa Żydow na Bystrzycy - Stanisława Podlipna - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Praca przymusowa Żydów na Bystrzycy W którymś to roku – no, to było w czterdziestym pierwszym roku, to z Majdanka Żydy na piechotę przychodziły, [Niemcy] przyganiały ich tutaj, jak Wiejska. I tu jest, to oczyszczalnia ścieków była. I tu Żydy pracowały. Pamiętam, baraki tu budowały Żydy, coś tam kopały. I te Żydy tak były bite. Dwóch Niemców, jeden z przodu szedł, drugi z tyłu, a resztę szły kapo żydowskie. Miały to inaczej, takie te opaski te kapo. To one gorzej biły jak Niemcy. Ja już nie pamiętam, co to było na tych opaskach. Wiem, że jakieś opaski – to chyba czarne coś było. Nie wiem. Nie pamiętam jak to. To rów był taki do Bystrzycy – te ścieki leciały. I one coś budowały tam. I to przewoziły przez ten rów, taki mostek zrobiły. Ale to Żydy takie już słabe były, że się chwiały niektóry....
CZYTAJ DALEJ