Historia mojej rodziny - Halina Nowakowska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Moimi rodzicami był Stanisław Ignaszewski, urodzony 26 kwietnia 1897 roku i Janina Ignaszewska z domu Nowak, urodzona 24 lipca 1906 roku. Ojciec był lublinianinem, a mama pochodziła z Bychawy. Mój ojciec zmarł, mając 95 lat. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Lublinie, potem do Szkoły Lubelskiej imienia Batorego. Mieściła się ta szkoła przy ulicy Powiatowej, obecnie to jest ulica Żołnierzy Niepodległej. To była szkoła męska, po jej ukończeniu związał się z bankowością, pracował u pana Millera w banku na ulicy Namiestnikowskiej 12, obecnie to jest Narutowicza. Później musiał przerwać pracę, dlatego że został powołany do wojska. Brał czynny udział w wojnie w 1918 roku. Był na terenach wschodnich. Po powrocie został zatrudniony w kancelarii wojskowej i w 1921 albo 1922 roku został zdemobilizowany. Zaczął pracować w...
CZYTAJ DALEJ