Cegielnia przy ulicy Drobnej - Maria Salasa - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ulica Drobna mieściła się tutaj, gdzie teraz jest ulica Paganiniego, wzdłuż. Od Północnej wchodziło się na ulicę Drobną, w ogóle to ulica brukowana była, jeszcze kawałeczek tego bruku jest. Jak od ulicy Północnej szło się Drobną, to cegielnia była po prawej stronie. Rozpoczynała się właściwie od Północnej, bo na tej górce przy ulicy Północnej to były budynki mieszkalne, tam mieszkali pracownicy cegielni. Później był piec. Po lewej stronie były place, na których kobiety robiły cegłę. Za piecem był jakiś odstęp i był kierat, w którym przerabiało się glinę. Glina była dowożona, tak jak się szło ulicą Drobną, to cały czas w górę. Były wykopy, pamiętam, jak najpierw mężczyźni kopali normalnie łopatami. Były poukładane tory żelazne i po tych torach jeździły wózki, takie wywrotki. Mężczyźni do wózków tą glinę ładowali,...
CZYTAJ DALEJ