Cegielnia przy ulicy Drobnej - Mirosław Kargol - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Gdybym tą cegielnię dzisiaj miał umiejscowić, to tu gdzie jest skrzyżowanie ulicy Kompozytorów Polskich i Północnej, to przy tym dużym skrzyżowaniu jest niedawno zbudowany hotel Hampton by Hilton. Idąc w stronę Orfeusza, po prawej stronie, to ta cegielnia umiejscowiona była w odcinku między tym hotelem, może 500 metrów w górę. To były już tereny, gdzie po lewej stronie, zaraz naprzeciwko tego hotelu, już zaczyna się Drobna. Górka, na której teraz stoją wieżowce, to była górka milicyjna, taką miała wtedy nazwę, i tam stał taki budyneczek jednopiętrowy. Idąc od dołu, od ulicy Północnej, pierwsze budyneczki, to były budynki techniczne i to były zadaszenia, gdzie chyba była cegła składowana. Gdzieś w pamięci rejestruję jakiś komin i małe wagoniki, którymi przywoziło się glinę. Natomiast cegielnia, kiedy...
CZYTAJ DALEJ