Powroty Żydów do Puław po wojnie - Paweł Kłopotowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Było takie jedno zdarzenie, z nieżyjącym już kolegą Tadkiem Śpiewakiem, szedłem ulicą Lubelską i spotkaliśmy parę młodych ludzi. Okazało się że to byli Żydzi, z tym, że okazało się że on znał tę dziewczynę, bo on przy Lubelskiej mieszkał, a to była jego jakaś sąsiadką, ona przechowała się gdzieś. Natomiast ja tego Żyda spotkałem i poznałem tu pod Jastkowem, bo my byliśmy w 44 roku wyrzuceni z Puław z Działek przez Rosjan, bo oni nie chcieli mieć w pasie 15 kilometrowym ludności cywilnej. No i tutaj przywędrowaliśmy pod Lublin. I on, właśnie ten młody Żyd, gdzieś tutaj się ukrywał, ja go wtedy poznałem. I wtedy w Puławach właśnie jak szedłem z kolegą, spotkaliśmy tę parę. No było kupę śmiechu, no bo ja znałem skądinąd, on skądinąd, no i oni szukali czegoś, bo coś im się tam należało, ale to co im się należało to się...
CZYTAJ DALEJ