Święta państwowe i defilady wojskowe przed wojną - Paweł Kłopotowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Z okazji różnych rocznic państwowych [obywały się uroczystości]. Więc regułą było to, że na Działkach, to znaczy obok Działek, no to defilada była wojskowa, miejscowe jednostki, najpierw to był baon saperów, potem tu przed wojną to był pułk już. Była defilada, to była frajda dla dzieci ogromna i potem była parada na placu. W tej chwili tam jest prokuratura, i Bóg wie co tam się mieści na tym placu, ale to był ogromny plac taki przecież. To plac, manewry tam, dla carskiej armii to było. Na tym placu były uroczystości, były msze polowe przy okazji Trzeciego Maja, potem rocznica Bitwy Warszawskiej, na przykład to, to były takie uroczystości. I jeszcze inne. No jako dziecko to ja się nie zastanawiałem często, no na Trzeciego Maja to na pewno to było. No i w sierpniu to na pewno też. Ale były też i czasem częściej. Myśmy w ogóle,...
CZYTAJ DALEJ