Dzielnica Działki w Puławach - Paweł Kłopotowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Działki to były wtedy dosłownie działki. Las był, w lesie były przecięte dukty, to były ulice. Działki miały około 2000 metrów kwadratowych czyli tak dwadzieścia arów, tak plus, minus. Niektóre działki były już wylesione, a na niektórych jeszcze las był i ludzie budowali w lesie, bo i takie są, do tej pory czasami... No i to rzadka zabudowa była wtedy, więc na końcu ulicy, od strony Lublina, to mieszkali Sobierajowie między innymi. To był nauczyciel, który, zresztą, właśnie pan Sobieraj uczył, humanistą był, on uczył między innymi właśnie w żydowskiej szkole na Gdańskiej w tym czasie. Po wojnie uczył w liceum pedagogicznym w Lublinie, tutaj między innymi. Jego syn Fredek to był taki mój serdeczny przyjaciel z tej ulicy. Został prawnikiem, tragicznie skończył, tragicznie zmarł w Lublinie. Później już... następnie to właśnie mieszkała...
CZYTAJ DALEJ