Życiorys - Paweł Kłopotowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Nazywam się] Paweł Kłopotowski, urodzony w Puławach, 1 maja 1928 roku. Pierwszym miejscem zamieszkania była ulica Głęboka, tak zwane Żulinki w byłej osadzie pałacowej Czartoryskich. To tak na dole, pomiędzy ulicą Głęboką a ulicą Zieloną. Kiedy miałem siedem lat przeprowadziliśmy się do swojego domku na Działkach, przy ulicy Słowackiego. Tam chodziłem do szkoły podstawowej na Działkach, do wojny. W czasie wojny Niemcy kolejno zabierali i oddawali tę szkołę, więc chodziliśmy do szkoły podstawowej koło kościoła, do byłej kaplicy książąt Czartoryskich, albo do szkoły na Polnej. Szkołę podstawową ukończyłem w czasie okupacji w 43 roku. Będąc chłopcem ja pracowałem jako uczeń krawiecki, jako krawiec. A po wojnie...
CZYTAJ DALEJ