Święto 11 Listopada - Zofia Tabiszewska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Święto 11 Listopada] obchodzono u nas uroczyście, 11 Listopada to było święto! Jeszcze jak chodziłam do szkoły to dzieci, chłopcy ucinali butelki, robili lampiony na kijach i capstrzyk w wieczór przed 11 Listopada, dzień przed tym chodziliśmy ulicami z nauczycielami, szkoła szła, i śpiewaliśmy pieśni patriotyczne po ulicach z tymi lampionami i pod szkołę potem. No i przedstawienia były, różne imprezy, i w remizie były, i dzieci w szkole, ale przeważnie to szkoła urządzała, było święto, święto było 11 Listopada. Tu mam właśnie zdjęcie zrobione 11 Listopada, to jest w szkole murowanej, tu gdzie teraz jest przedszkole, tak. To byli kosynierzy, jako te żniwiarze, my znowu byliśmy jako rolniczki, nieśliśmy z chłopcami płody rolne w koszach. A tu znowu wiosna...
CZYTAJ DALEJ