Szkolna fotografia - Zofia Tabiszewska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
To jest moja szkolna fotografia. No to są nauczyciele, wszyscy nauczyciele, co nas uczyli: Kwieciński, Waszczuk, teraz Gawłowska, Kapica, Kapicowa, Waszczukowa, o tu jest, teraz Wójtowicz, Wójtowiczowa, Kapica znowu, to Gawłowski, to Kwiecińska. No tyle tych nauczycieli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenastu. Jedenastu nauczycieli, i uczniowie: to ta Pelc Łajka, Rosenberg Perla, Cytryn Chaja, Aniela Madejska, Wic Aniela, Danusia Klęk, Skórzak Stefka, Jasiński Edzik, Fidurek Ignaś, ja, Hela Chorembałówna, Widzówna, Kapi... ten Malec Staś, Omiotek Józia, Werońcia Misa, i Lazur Bronisława, i Oleszek Stanisław, bo chłopaków to ich tylko było musi pięciu czy sześciu, jeden, dwa, trzy, a i Kazio Widz jest....
CZYTAJ DALEJ