Kolejka po cegłę - J.B. - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ludzie przyjeżdżali bardzo wcześnie, ustawiali się w kolejce i cały czas kolejka stała po odbiór tego. Mało tego, tak była wyciągana ta cegła, że w piecu nie zdążyła dobrze ostygnąć. Była gorąca, parzyła w ręce, jak ją ładowali na transport, żeby ją odwieźć. Popyt był bardzo duży na cegłę....
CZYTAJ DALEJ