Początek tajnego nauczania w Drążgowie - Stefan Kossowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ukończyłem szkołę w Sobieszynie, ale po ukończeniu trwała jeszcze okupacja. I w Drążgowie był taki układ - Niemcy Polskę traktowali jako żywiciela ich armii, szczególnie na wschodzie i starali się, żeby produkcja była jak największa. Sprowadzili więc specjalistę, rolnika o nazwisku Zdzisław Dłutowski, jako specjalistę- rolnika na gminę. On ożenił się z siostrą Aleksandra Niedbalskiego. I wraz z drugim bratem, Niedbalskim Tadeuszem, który był sędzią przed wojną w Siedlcach, utworzyli tajne nauczanie w Drążgowie. Było nas osiem osób. Byłem ja, czyli Stefan Kossowski, był Eugeniusz Latusek, był Stanisław Chadaj, była Jadwiga Grzelak, była Lenartowicz Zosia, była Zdrojewska, była Chadaja Wacława. Wacław Chadaj, to podoficer Wojsk Ochrony Pogranicza, walczył na północnym froncie z najazdem...
CZYTAJ DALEJ