Z tajnych kompletów wyniosłem wiedzę, która później mi się przydała - Zdzisław Latos - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Z tych okrojonych programów, dzięki moim nauczycielom, dzięki pani Dumańskiej i dzięki panu Tomaszewskiemu, wyniosłem jakąś wiedzę. W 1945 roku szóstą klasę kończyłem już nie w Ludmiłówce, tylko w sąsiedniej wiosce, gdzie była szkoła siedmioklasowa, odległa od Ludmiłówki siedem kilometrów. Chodziłem pieszo cały rok. Po ukończeniu szóstej klasy, dzięki właśnie tym nabytym wiadomościom i w Ludmiłówce, i później w Dzierzkowicach, zdałem egzamin do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego w Kraśniku. To był rok 1945. Po sześciu latach nauki, bo wtenczas jeszcze obowiązywały stare programy przedwojenne - cztery klasy gimnazjum i dwa liceum. Później przekształcone zostały w jedenastolatkę, ale my, którzy zaczęliśmy w 1945 roku, po sześciu latach nauki otrzymaliśmy maturę. Byłem...
CZYTAJ DALEJ