Pierwszą klasę gimnazjum przerabiałam na tajnych kompletach - Hanna Chmielewska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Mieszkałam z rodzicami. Mój ojciec był wojskowym. Był sierżantem tutaj w jednostce wojskowej, w II Pułku Saperów Kaniowskich. I mieszkałam przy ulicy, dawniej nazywała się Żyrzyńska aleja, a teraz Partyzantów. Później, po śmierci ojca, który zginął tragicznie, bo w wypadku samochodowym w 1937 roku, przeprowadziłam się z mamą i bratem na tak zwane Żulinki - to jest takie osiedle instytuckie, tam przy ulicy Głębokiej. Chodziłam do Szkoły Podstawowej Nr 1. Później skończyłam tak zwaną „małą maturę”w Gimnazjum i Liceum imienia księcia Adama Czartoryskiego. W czasie okupacji chodziłam też na tajne komplety i jednocześnie do szkoły podstawowej, i pierwszą klasę gimnazjum przerabiałam na tajnych kompletach. Zaraz po wyzwoleniu zdałam jeszcze jeden egzamin, którego nie zdążyłam zdać [w czasie...
CZYTAJ DALEJ