Okres okupacji niemieckiej - Mieczysław Fik - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Niemcy na stałe byli w Turobinie już gdzieś w październiku 1939, może nawet wcześniej. Trudno się żyło pod okupacją, były prześladowania, wywożenie do obozów, aresztowania. Poza tym były i kontyngenty: zbierali zboże, bydło, jajka, masło – wszystko. Zaczęło się ciężko robić na tym terenie, przeważnie z żywnością....
CZYTAJ DALEJ