Moja ciocia wyszła za mąż za Ukraińca - Zdzisław Łodziana - fragment relacji świadka historii [TEKST]
„Moja ciocia wyszła za mąż za Ukraińca” Między innymi moja rodzina która mieszka na Filtrowej, ta dalsza rodzina, to była mojej matki siostra, ona poznała przez płot, który dzielił tą ulicę Filtrową od terenów wojskowych, Ukraińca, który pochodził spod Radna i przed wojną się pobrali. On przyjechał po zakończeniu służby wojskowej, przyjechał, wzięli ślub i ona tam przebywała, mieli dwoje dzieci, trzyletniego i pięcioletniego chłopca. Ostatnia wiadomość przyszła, pisała do swojej matki, w marcu czterdziestego trzeciego roku. I ona prawdopodobnie została zamordowana, może nawet przez swojego męża. Ja w tej chwili kilka listów wysłałem, ponieważ mam adres i nazwisko tych ludzi. On był znaną osobistością, bo był młynarzem, i pisałem do tych władz, prosiłem o...
CZYTAJ DALEJ