Święta 3 Maja i 11 Listopada - Zdzisław Łodziana - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Były święta bardzo bardzo uroczyście obchodzone, to było 3 Maja i święto niepodległości 11 Listopada. To odbywały się defilady przed kościołem tym garnizonowym, bo cały ten teren to był oczywiście pusty plac i dlatego teraz te ulice tak dziwnie biegną w Puławach, bo nie było jak zagospodarować, pan zobaczy że tam nie ma w ogóle ulic przed tym kościołem i na tym terenie. No bo to było tak ukształtowane, nie było planowane, zabudowa to był tylko ten teren wojskowy duży, przecież ogromny teren, pewnie kilometr na kilometr i to było tak o, i później nie wiedzieli jak to dostosować i później było przed tym msza i defilada. Defiladowało nie tylko wojsko ale i organizacje szkolne, między innymi zuchy, harcerze, ja zawsze żeby wziąć udział w tej defiladzie to zapisywałem się do zuchów, bo do harcerstwa...
CZYTAJ DALEJ