Nauczyciele w Pawłowie - Stefan Leonhardt - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Aktualnie opracowujemy monografię Pawłowa. Część tej monografii będzie poświęcona nauczycielstwu, które zrobiło olbrzymią, dobrą pracę, w jakimś sensie poświęcając się, czy raczej wypełniając misję szerzenia oświaty. Pawłów od zarania dziejów składał się z jakichś rodów. Było czternaście rodów znaczących, które miały wkład w sześćsetletnią historię Pawłowa. Te rody rozrastały się nieraz do ponad stu osób. Pełniły różne funkcje, miały pewnie większą siłę przebicia z rodzinnymi powiązaniami. W jednym z takich rodów wychował się bardzo dobry nauczyciel pan Hieronim Sławiński, z rodu Sławińskich, ten ród istnieje do dzisiaj. On się wykształcił i po I wojnie światowej był pierwszym nauczycielem i pierwszym dyrektorem – kiedyś to się mówiło „kierownik szkoły”. Druga nauczycielka, Kazimiera Zwolińska, też...
CZYTAJ DALEJ