Dzieje rodzinnego Pawłowa - Stefan Leonhardt - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Pawłów to była specyficzna miejscowość, miasto rzemieślnicze, założone przez diecezję chełmską, miasto jakby wydzielone. Było inne od pozostałych miast prywatnych czy królewskich istniejących w tym czasie. To miasto charakteryzowało się tym, że ówcześni biskupi, chcąc szybko dojść do jakiegoś rozkwitu tego stworzonego organizmu miejskiego, ściągali z całej Polski rzemieślników, a handel jest przecież podstawą największego rozwoju: produkcja i handel. W tym czasie z okolicznych miejscowości ściągali tu rzemieślników. Położenie Pawłowa w pięknej kotlinie otoczonej z trzech stron pięknymi starymi lasami i dużymi pokładami dobrej produkcyjnej gliny też dawało szanse rozwoju garncarstwa, które było w tym czasie podstawą produkcji narzędzi potrzebnych do codziennego życia. Podobnie...
CZYTAJ DALEJ