Najbliższa rodzina - Stefan Leonhardt - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Urodziłem się w Pawłowie 5 października 1931 roku w rodzinie rzemieślniczej Barbary z Legaszewskich i Stanisława Leonhardtów. To były lata trzydzieste, okres wielkiego kryzysu, dzisiaj też nas dotyka jakiś kryzys, więc są możliwości porównania. Ludzie na tym poziomie życia, na jakim ja mieszkałem, a więc małej miejscowości, w małym miasteczku, utrzymywali się z uprawy roli. Posiadali niewiele hektarów – w zasadzie nie hektarów, bo w tym czasie podstawową jednostką metryczną był mórg – te ileś morgów dawało możliwość utrzymania rodziny. Mój ojciec był mistrzem bednarstwa. Mama, jak prawie każda gospodyni w tym czasie, nabyła umiejętności szycia. Przy braku materiałów na ogół wszystko...
CZYTAJ DALEJ