Zburzenie synagogi w Lublinie - Joanna Troć - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Widziałam to jak skasowali bożnicę na Podzamczu. Po prostu zniszczyli ją Niemcy. To była bożnica, przylegała do zamku tak jedną ścianą. To była ładna bożnica. Na ścianach były takie rury. To była duża bożnica. Ja nie pamiętam dokładnie jak to powiedzieć… [Czy była malowana?] Tego nie powiem. Bo jak już była zniszczona… Jak myśmy byli, to była już zniszczona, już były tylko gołe mury. Mury były tylko. Cegła tylko była jak myśmy tam poszli. A w piwnicach były wanny z tymi… Jak to powiedzieć… Było takie wejście, trochę takie okrągławe, czy coś takiego. Ja dobrze nie pamiętam. Ale ścian już nie było. Ścian już nie było. Już kilka ścian nie było, tylko były mury. Zwykłe takie mury, nie było tam ani obrazów ani nic. To było wszystko zniszczone. I schodziło się tak po takich schodach na dół do piwnicy. Myśmy tam...
CZYTAJ DALEJ