Franciszek Piątkowski i „Kontrapunkty” - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wśród osób, które poznałem bardzo wcześnie, bo w latach sześćdziesiątych, niewątpliwie bardzo wyróżniał się swoją osobowością i swoimi pomysłami kulturotwórczymi Franciszek Piątkowski. Przyjechał do Lublina z ziemi kieleckiej, podobnie jak [Leszek] Mądzik, też z Kielecczyzny przecież. Ale Franek Piątkowski miał jeszcze coś, co mnie bardzo zbliżało do niego –pisał wiersze, podobnie jak ja w tym czasie, zresztą nadal też piszę. O Franku moglibyśmy powiedzieć bardzo dużo jako o osobie, o jego osobowości i moglibyśmy bardzo dużo mówić o jego działaniach, jego projektach, zresztą w większości zrealizowanych, jego pomysłach, bo był to człowiek niezwykłej aktywności, a równocześnie bardzo komunikatywny, bardzo przystępny. Franek,...
CZYTAJ DALEJ