Waldemar Dras tworzył inną poezję od Krzysztofa Paczuskiego - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Do najzdolniejszych młodych poetów końca lat siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych należeli niewątpliwie także Dras i Paczuski –dwaj poeci odrębni w swojej indywidualności twórczej. Absolutnie różni, ale też bardzo ciekawi i bardzo oryginalni w swoim pisaniu. Kiedy przychodzili do „Akcentu” to rozmawialiśmy przede wszystkim na tematy literackie. Z Waldkiem zawsze mówiliśmy o pewnej klarowności, strukturze wiersza. O formule być lub mieć w życiu. Takie bardziej teoretyczne historie związane z pozycją literata w ówczesnym świecie. O wolności w kwestiach wypowiadania się, o problemach z cenzurą. Głównym przedmiotem były rzeczy, które dotyczyły naszej obecności w życiu literackim. Waldemar Dras tworzył zupełnie inny typ poezji od Krzysztofa Paczuskiego. Paczuski...
CZYTAJ DALEJ