Krzysztof Paczuski – do końca życia był mocno związany z „Akcentem” - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Życie literackie lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych było życiem właściwie młodo literackim. Młodzi nadawali ton i charakter wszelkim wydarzeniom dotyczącym literatury. Zmieniały się pokolenia. Powstawały kluby. Różne grupy literackie, różne roczniki studenckie wprowadzały nowych, ciekawych, uzdolnionych ludzi. W latach siedemdziesiątych na zebraniach i spotkaniach literackich pojawił się młody człowiek o niezwykłej wrażliwości, delikatności. Szczupłej postury, w okularach i z małą bródką. Po kilku rozmowach w Kole Młodych przy Związku Literatów widziałem, że jest to poeta, który zaczyna drukować, zaczyna aktywnie uczestniczyć w życiu literackim. Był to Krzysztof Paczuski....
CZYTAJ DALEJ