Sokora uważana była za drzewo święte - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
To jest drzewo, które ma troszeczkę inną symbolikę niż na przykład dąb czy osika. W dawnych, jeszcze przedchrześcijańskich czasach, uważano je za drzewo święte. Sprzyjające miłości i jakimś dobrym wydarzeniom. Ale przede wszystkim uważano je za drzewo drogowskaz, które prowadziło podróżnych. Być może wiąże się to z faktem, że topole wysadzano najczęściej wzdłuż dróg. Jest to drzewo, które szybko rośnie, szybko się rozwija. Nie znam innych legend czy opowieści poza tą o orłach, które krążyły nad placem Litewskim i nad sokorą....
CZYTAJ DALEJ