Manifestacja 1, 2 i 3 maja 1980 roku - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
1, 2 i 3 maja 1980 roku –to była jedna wielka wojna manifestantów z ZOMO. Mieszkaliśmy wtedy przy ulicy Sławińskiego 8, obecnie Niecała 8. W podwórzu, w oficynie, którą zasiedlali pracownicy KUL-u. ZOMO przywieziono z różnych pozalubelskich ośrodków, między innymi z Radomia. To byli właściwie bandyci. Widać było, że są to kryminaliści ubrani w mundury ZOMO. Bezwzględnie pałowali i bijąc, wyżywali się głównie na młodzieży, na studentach. Szczególnie 3 maja było to bardzo dramatyczne. W tym dniu o godzinie dziesiątej czy jedenastej odbyła się msza w Katedrze. Wyszedł kilkutysięczny tłum (bo ludzi było pełno nie tylko w Katedrze, ale i na placu) z nadzieją dotarcia do Pomnika Konstytucji 3 maja. Na wysokości Kościoła Świętego Ducha wojsko (nie ZOMO), z kałasznikami...
CZYTAJ DALEJ