Miłosz jest synonimem tego, co wielkie i piękne - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Dzisiaj, kiedy czytam społeczne wiersze Miłosza, to wydaje mi się, że odnajduję w nich słowa, które „Solidarność”niosła ze sobą jako ruch społeczny. Wśród jego twórczości są trzy traktaty: „Traktat poetycki” „Traktat moralny”i „Traktat teologiczny” Jeżeli ktoś chce poznać Miłosza oraz jego społeczne poglądy, idee, to powinien przeczytać te traktaty. Są one niezwykle ważne i interesujące także w wymiarze artystycznym. Trzy poematy, trzy wielkie manifesty poetyckie twórcy, który jest, był i będzie zawsze z nami. Gdy mam jakiś kłopot w poszukiwaniu odpowiedniej lektury, to sięgam po Miłosza. Wiem, że każda otwarta strona jest ważna, interesująca i budująca. Inspiruje mnie też w moich pisarskich działaniach, ale chyba nie tylko mnie. Miłosz jest synonimem tego co wielkie, piękne i tego, co pozostanie na zawsze....
CZYTAJ DALEJ