Odwiedzenie przez Czesława Miłosza grobu Józefa Czechowicza - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Dostaliśmy sygnał, że Czesław Miłosz chętnie by poszedł na grób Józefa Czechowicza, który spoczywa na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Była to jednak wiadomość przekazywana bardzo poufnie i nieoficjalnie, zgodnie z życzeniem samego Miłosza. Nie chciał, aby towarzyszyli mu dziennikarze, aby znowu szedł za nim tłum. Chciał prywatnie się spotkać z Józkiem Czechowiczem –bo tak nieraz mówił o Józefie. Było to więc prywatne wyjście. Miłoszowi towarzyszył ówczesny prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich pan [Jan Józef] Szczepański, prezes Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Bohdan Królikowski, grono ludzi z zarządu Lubelskiego Oddziału Związku Literatów i Józek Zięba. Byłem także ja. Harcerki ubrane w organizacyjne stroje stworzyły bardzo ładny szpaler warty...
CZYTAJ DALEJ