Przyjazd Czesława Miłosza do Lublina w 1981 roku - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Do Lublina przyszła wiadomość ogromnie piękna, radosna i zapowiadająca święto literatury: miał do nas przyjechać Czesław Miłosz, już po otrzymaniu nagrody Nobla, jako noblista, jako człowiek wielce uhonorowany. Cieszyliśmy się wszyscy z tego faktu. W programie jego pobytu w Lublinie pierwszego dnia, 10 czerwca 1981 roku (to była środa), został zaplanowany wieczór autorski. Właściwie poranek autorski, bo to odbywało się we wczesnych godzinach południowych. Biblioteka szykowała wielką aulę na przyjęcie ogromu ludzi i na przyjęcie szczególnego gościa. Byłem zaangażowany w jakiejś mierze w sprawy organizacyjne jako pracownik biblioteki uniwersyteckiej KUL. Miałem czuwać nad bezpieczeństwem, porządkiem i nad całą atmosferą, którą budowano wiele dni wcześniej. Ale zawsze groziło pewne...
CZYTAJ DALEJ