Fotoreportaż a artykuł - Jan Huzar - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Fotoreportaż tym się różni od artykułu, że daje [odbiorcy] pewne wizualne wyobrażenie [przedstawionej treści]. Do tematu wybiera się najlepsze i najbardziej wymowne zdjęcia. Kiedy do tekstu dochodzą trzy, cztery zdjęcia, to po przeczytaniu [pojawia się] pewien jego [ogląd]. Wydaje mi się, że fotoreportaż jest ciekawszy od samego artykułu bez zdjęć. W redakcji „Sztandaru Ludu”bardzo chętnie zamieszczano fotoreportaże. Poza tym na soboty i niedziele wychodziła kartka (czyli o pełnym formacie) „Kultura i Życie” Wymagano, żeby zawsze tam zamieszczano jakieś zdjęcie. Musiało być wyszukane. Nie bardzo mi się to udawało, ale te zdjęcia prawie zawsze trafiały [do „Kultury i Życia”....
CZYTAJ DALEJ