Zainteresowanie malarstwem - Jan Huzar - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Interesowało mnie malarstwo. [Fascynowały mnie] rysunki już wtedy, kiedy miałem pięć, sześć lat. Na ścianie domu, [w którym] mieszkałem, wisiał obraz bardzo pięknej zimy [przedstawiający] oszronione drzewa. Pamiętam, chodziłem do szkoły [oddalonej o] około dwa kilometry. Wtedy zimy były bardzo mroźne i śnieżne. Teraz jest inaczej. Przechodziłem przez odcinek drogi wysadzonej akacjami. I te akacje nieraz były bardzo oszronione. Obecnie w ogóle nie ma szronów. Myślałem, jak to namalować. Chodziłem wtedy do trzeciej, czwartej klasy. Wróciłem [do malarstwa, kiedy] przeszedłem na emeryturę. [Ta pasja] pozostała i [we mnie] tkwi. Tak już będzie może do końca. [Moim tematem przewodnim jest] krajobraz. W 2001 roku w Domu Żołnierza miałem wystawę dwudziestu pięciu...
CZYTAJ DALEJ