W 1957 roku podjąłem pracę w „Sztandarze Ludu” - Jan Huzar - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W kwietniu 1957 roku podjąłem pracę jako laborant fotografii w redakcji „Sztandaru Ludu” [Wcześniej] mniej więcej przez pół roku pracowałem w pracowni fotograficznej. [Ona się mieściła] na ulicy Staszica. Jej właścicielem był Kołłątaj, mój późniejszy szwagier. Poznaliśmy się wcześniej, ale już nie pamiętam dokładnie, jak to było. Znał ludzi [w „Sztandarze Ludu”. Ktoś go zapytał, czy miałby kogoś na laboranta. I tak się stałem pracownikiem tej gazety. W krótkim czasie po tym, kiedy zacząłem tam pracować, został zwolniony albo sam się zwolnił fotoreporter. Wyjechał na stałe do Szwecji. Wykonywałem częściowo jego obowiązki (ktoś to musiał robić), ale nadal byłem laborantem. Dlatego że etat fotoreportera wymagał etatu dziennikarskiego, a po tym zwolnieniu do pracy przyjęto...
CZYTAJ DALEJ