Już trochę byłem obeznany z Lublinem - Jan Huzar - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Urodziłem się] w 1929 roku w Dorohusku. W 1951 roku poszedłem do wojska do marynarki wojennej. Byłem tam trzy lata. Nie wróciłem już do Dorohuska, tylko [zamieszkałem] w Lublinie. Tam pracowała i mieszkała siostra, więc się u niej zatrzymałem. A jeszcze rok przez pójściem do wojska odbyłem kurs samochodowy w Lublinie i zdałem egzamin. Tak że już trochę byłem obeznany z Lublinem. Może dlatego tam zostałem. Podczas wojny pozamykano niektóre szkoły. [Z tego powodu] nie miałem matury. W Lublinie działała szkoła wieczorowa dla pracujących. Zapisałem się do niej. W styczniu 1956 roku [uległem] wypadkowi –oderwanie łękotki w kolanie. Później miałem operację, rehabilitację. Przerwałem naukę. Rok trwał [powrót] do pełnego...
CZYTAJ DALEJ